ifadəlilik

ifadəlilik
is. İfadəli olma, yaxşı və aydın ifadə etmə. Dilin, üslubun ifadəliliyi. Balerinanın hərəkətlərindəki ifadəlilik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • mövzuniyyət — ə. 1) ahəngdarlıq, ifadəlilik; 2) yaraşıqlılıq, mütənasiblik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ekspressivlik — is. kit. Mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik. Nitqin ekspressivliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • obrazlılıq — is. Obrazlı olma; ifadəlilik, canlılıq, aydınlıq (danışıq və s. haqqında). Nitqin obrazlılığı. – Milli və beynəlmiləl münasibətlər problemi . . dünya ədəbiyyatında öz mütərəqqiliyini, obrazlılığını, nadir əhatəliyini və məhsuldarlığını bir daha… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oynaqlıq — is. 1. Oynaq şeyin halı; mütəhərriklik, qərarsızlıq. Payız havasının oynaqlığındanmı, yoxsa Bakı ilə buranın arasındakı məsafənin uzaq olmasındanmı, nə isə hava xeyli dəyişmişdi. M. Rz.. 2. Daim oynaqlama, atılıb düşmə, oynama xasiyyəti;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”